Cito Care Garantieplan voor Spoedreizen Ruim 29 jaar trouwe dienst sinds 1993
Garantieplan Info Aanvragen Reis boeken Contact en privacy Missie

"Iedereen met familie in het buitenland moet een spoedreis kunnen maken ..."

Cito Care bestaat sinds november 1993. Maar de oorsprong van Cito Care ligt in 1992. Tijdens een toevallig avondbezoek bij een vriendin in Den Haag ging plotseling de deurbel. Een goeie vriend van haar stond huilend aan de deur. Snikkend vertelde hij dat zijn moeder was overleden en dat hij haar was komen vragen of zij hem wat geld zou kunnen lenen voor een vliegticket naar Suriname. Want dat had hij niet. Reissom ruim 2500 guldens toen. Mijn vriendin knuffelde en troostte hem, maar uiteindelijk zei ze toch: "Ettie, ik wil je helpen maar ik heb het ook niet". Kort daarop vertrok Ettie.

Of Ettie is gaan reizen weet ik niet. Maar op dat moment dacht ik meteen dat er meerdere mensen in deze situatie zouden kunnen belanden. Immers, elke inwoner van buitenlandse komaf heeft familie in het buitenland! Deze gebeurtenis was de aanleiding om een manier te bedenken om dit soort situaties op te vangen. Met als resultaat het Cito Care Garantieplan.

In de loop der jaren is het garantieplan enige malen verbeterd. Zo kon men bij de start van Cito Care in 1993 vier verwanten opgeven. Handgeld werd toen niet verstrekt. Een verwant mocht niet ouder zijn dan 74 jaar en de deelnemer zelf niet ouder dan 65 jaar. Tegenwoordig kan men tot veertien verwanten opgeven ongeacht de leeftijd. Voor verwanten vanaf 80 jaar geldt er wel een eigen bijdrage. Om te kunnen deelnemen aan het Garantieplan moet men minstens 21 jaar oud zijn en in Nederland wonen.

Sinds oktober 2009 heeft Cito Care een vergunning van de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) voor het aanbieden van consumptief krediet in het kader van de Wet op het Financiƫle Toezicht (Wft). Cito Care is ook deelnemer van het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Toetsing en registratie van het voorschot vindt plaats bij BKR.

Het garantieplan heeft een spoedreis naar het buitenland mogelijk en makkelijk gemaakt. Heel veel deelnemers hebben het reeds zelf ervaren en zijn Cito Care dankbaar daarvoor. En het geeft Cito Care voldoening dit te mogen doen voor haar deelnemers. Dat is de missie van Cito Care. Toen, nu en in de toekomst.

©2022 Cito Care.
Alle data op de site zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Kamer van Koophandel: 36049695 | AFM-vergunning: 12019203 | BTW-ID: NL001241525B69