Garantieplan: zo werkt het.

Met het garantieplan doet u betalingen voor een spoedreis in geval van overlijden of terminale ziekte van dierbare personen. Vooraf geeft u de namen op van de personen (verwanten) die u dierbaar zijn. Maximaal 14. Deze verwanten mogen overal ter wereld wonen. Ook in Nederland. Voor een spoedreis kunt u kiezen uit één van de volgende garantieplantypen:

Plantype Max. reiskosten*1 Handgeld*2 Maand bedrag Leeftijd*4
Instapplan € 900 Nee € 30,00 21-80+ jaar
Basisplan*2 € 1100 € 300 € 37,50 21-80+ jaar
Extraplan*2 € 1400 € 300 € 37,50 21-65 jaar
Reisgenootplan*3 € 1700 Nee € 50,00 21-65 jaar
*1 De maximum reiskosten (Economy class) bij terminale ziekte zijn: Instapplan € 900. Alle andere plannen € 1100.
*2 De maximum reiskosten (Economy class) zijn inclusief het handgeldbedrag.
*3 Een eigen kind van niet ouder dan 21 jaar mag samen met u reizen. Wordt Extraplan als u alleen reist of Basisplan als kind alleen reist.
*4 Bent u 80 jaar of ouder, dan dient een derde voor u borg te staan.
*5 Voor verwanten vanaf 80 jaar geldt de eigen bijdrage. Lees ook de toelichting.

Voor het maandbedrag kunt u 1 tot maximaal 14 verwanten*5 opgeven. Bij een spoedreis wegens overlijden of terminale ziekte van één van deze verwanten, vult Cito Care uw reeds gedane betaling aan tot de maximum reiskosten van uw gekozen plan. De aanvulling die u krijgt is een renteloos voorschot (toetsing en registratie bij BKR) wat u dan gaat aflossen met het zelfde maandbedrag. In de wachtperiode (zie toelichting) wordt er geen voorschot verstrekt.
Is de werkelijke reissom hoger dan de maximum reiskosten, dan dient u het meerdere zelf te betalen. Dit is uw eigen bijdrage (EB). Lees ook de toelichting.

Vraag info aan »

Toelichting

Garantieplantype
U kunt kiezen uit 4 garantieplantypen: Instapplan, Basisplan, Extraplan, Reisgenootplan. Al deze plantypen kunnen door Cito Care worden aangepast. Het plantype wordt dan een AangepastPlan. De maximum reiskosten en de reservering zijn per plantype verschillend. Cito Care kan afwijken van uw keuze.
Bij een AangepastPlan krijgt u één keer een voorschot dat eerst moet zijn afgelost voordat u weer één nieuw voorschot kunt krijgen.
Bij de overige plannen krijgt u twee keer een voorschot die eerst moeten zijn afgelost voordat u weer twee nieuwe voorschotten kunt krijgen.
Maximum reiskosten
De maximum reiskosten bij overlijden (MRO) en bij ziekte (MRZ) is het bedrag inclusief 300 euro handgeld (alleen Basisplan en Extraplan) tot waar u bij een spoedreis kosten kunt maken. Zijn de ticketkosten plus het handgeld samen meer de maximum reiskosten dan is het meerdere uw eigen bijdrage en dient u zelf te betalen.
Voorbeeld bij maximum reiskosten van 1400 euro voor verwanten t/m 79 jaar (ExtraPlan):
 • Ticketkosten 900 euro dan krijgt u nog 300 euro handgeld (niet 500 euro).
 • Ticketkosten 1200 euro dan krijgt u nog 200 euro handgeld.
 • Ticketkosten 1400 euro dan krijgt u geen handgeld. U zit dan al op uw maximum.
 • Ticketkosten 1600 euro dan krijgt u geen handgeld en moet 200 euro zelf betalen.
Voor verwanten vanaf 80 jaar geldt de eigen bijdrage!
Maximum reiskosten
Het bedrag inclusief eventueel handgeld tot waar Cito Care bij een spoedreis uw garantieplansaldo aanvult met een voorschot. Bij overlijden, bij terminale ziekte, een reis voor een derde of voor een reisgenoot gelden aparte maximum reiskosten. De maximum reiskosten zijn inclusief 300 euro handgeld tenzij deze niet van toepassing is. Lees ook bij Handgeld.
Handgeld
Bij het BasisPlan en het ExtraPlan krijgt u maximaal 300 euro handgeld voorzover de kosten van de reisbenodigdheden plus het handgeld samen niet meer bedragen uw maximum reiskosten. Bij het InstapPlan, ReisgenootPlan en voor verwanten vanaf 80 jaar wordt er geen handgeld verstrekt.
Herstartregeling
Bij herstartregeling geldt het volgende:
 • u behoud uw reeds gedane betalingen. (zie Saldo-overzicht)
 • uw gehele achterstand vervalt en hoeft u niet meer te betalen.
 • de maximum reiskosten van uw garantieplan wordt opnieuw vastgesteld.
 • een voorschot voor een spoedreis wordt pas weer verstrekt na afloop van de volgende wachtperiode:
  • voor elke verwant maximaal 6 maanden bij overlijden.
  • voor elke verwant maximaal 12 maanden bij terminale ziekte.
  • voor handgeld maximaal 12 maanden bij overlijden en terminale ziekte.
 • De eigen bijdrage (EB) wordt van toepassing.
 • In de wachtperiode mag u uw saldo wel besteden aan een spoedreis.
 • de algemene voorwaarden van het garantieplan blijven overigens van toepassing.
Betaalregeling
Bij de betaalregeling geldt het volgende:
 • u loopt achter met de aflossing van uw voorschot (schuld).
 • uw huidige achterstand hoeft u niet meer in één keer te voldoen en vervalt.
 • uw lopende voorschot lost u af met de huidige maandelijkse betaling tenzij Cito Care een ander bedrag met u afspreekt.
 • u dient uw lopende voorschot geheel af te lossen vóórdat u weer in aanmerking kan komen voor een nieuw voorschot.
 • een betaalregeling wordt schriftelijk vastgelegd en per post naar u verzonden.
 • de algemene voorwaarden van het garantieplan blijven overigens van toepassing.
Wie mag reizen?
 • U bent deelnemer en alleen u mag gaan reizen. Een ander mag niet in uw plaats reizen.
 • Bij een reisgenootplan mag een eigen kind van niet ouder dan 21 jaar samen met u of zonder u reizen. Wordt Extraplan als u alleen reist of Basisplan als de reisgenoot alleen reist.
 • U mag een derde vanuit het buitenland naar Nederland laten overkomen als de uitvaart van een verwant hier in Nederland zal plaatsvinden.
Wachtperiode
Voor alle verwanten die u nu of later in uw garantieplan opneemt geldt een wachtperiode van 6 maanden. Voor handgeld, voor een reisgenoot en bij terminale ziekte van een verwant is de wachtperiode 12 maanden. Bij een spoedreis in de wachtperiode wordt geen voorschot en/of handgeld verstrekt. Het bedrag dat u in de wachtperiode tekort komt is dan uw eigen bijdrage en moet u zelf bijbetalen.
Handgeld (HG)
Handgeld wordt alleen verstrekt als uw ticketkosten plus handgeld samen niet meer bedragen dan de maximum reiskosten.
Handgeld wordt niet verstrekt:
 • als u geen handgeld heeft in uw garantieplan.
 • als bij de verwant vermeld staat: HG = Nee.
 • bij een reis vanuit het buitenland naar Nederland.
 • als u samen reist met een reisgenoot.
Maandbetaling
Bedrag dat u maandelijks betaalt al dan niet per automatische incasso. Dit is ook het bedrag waarmee u een eventueel verkregen voorschot dient af te lossen.
Garantiesom
Vergoeding voor deelname aan het garantieplan en recht op een voorschot bij een spoedreis. De garantiesom bedraagt € 95 voor een reisgenootplan en € 75 voor elk ander plan en wordt verrekend met uw garantieplansaldo. Ná elke claim of de sluitingsdatum wordt een nieuwe garantiesom met u verrekend.
Eigen bijdrage (EB)
Een voorbeeld van de eigen bijdrage.
Kost de spoedreis meer dan de maximum reiskosten van uw plan, dan is het meerdere uw eigen bijdrage. Daarnaast geldt voor verwanten vanaf 80 jaar de volgende eigen bijdrage:
 • Handgeld wordt niet verstrekt.
 • voor verwanten van 80 tot en met 84 jaar is de eigen bijdrage 50% van het voorschot tot de maximum reiskosten.
  Komt u bijvoorbeeld € 800 tekort, dan is uw eigen bijdrage € 400. Komt u € 500 tekort, dan is uw eigen bijdrage € 250. Bij een tekort van € 300 is uw eigen bijdrage € 150.
 • Voor verwanten vanaf 85 jaar is de eigen bijdrage 100% en wordt er geen voorschot verstrekt. Wat u tekort komt moet u zelf bijbetalen. Door toch deze verwanten op te geven mag u uw reeds gedane betalingen wel gebruiken voor de spoedreis, anders gaat de wachtperiode voor al uw verwanten opnieuw in.
Voor verwanten van wie u de geboortedatum niet heeft opgegeven is de eigen bijdrage 100% en wordt er geen voorschot en geen handgeld verstrekt.
Minimum leeftijd
Voor deelname aan het Garantieplan moet u minstens 21 jaar oud zijn en in Nederland wonen. U dient de maandelijkse betaling ook zelf te doen. Wordt de betaling gedaan door een derde ten behoeve van u dan dient deze derde voor u borg te staan. Vanaf 80 jaar of zodra u 80 jaar wordt dient een derde voor u borg te staan ook al doet u de maandelijkse betaling zelf.
Sluitingsdatum
Theoretische datum vanaf wanneer het garantieplansaldo kan worden aangewend voor een vakantiereis als u in de tussentijd geen spoedreis heeft hoeven maken. Maar mag ook eerder. Zie reis boeken.
Nederlandse nationaliteit
Ter verkrijging van een voorschot moet u reeds de Nederlandse nationaliteit hebben (gekregen) en kunnen aantonen. Heeft u de Nederlandse nationaliteit (nog) niet, dan kan een derde voor u borg staan. Na ontvangst van uw aanvraagformulier zendt Cito Care u een borgstellingsformulier waarmee een derde zich voor u kan borg stellen.
Reisgenoot (plan)
Een reisgenoot is een aantoonbaar eigen kind van niet ouder dan 21 jaar die samen met u of alleen de (spoed)reis mag maken. Bij vertrek mag het kind niet ouder zijn dan 21 jaar anders is claimen niet mogelijk. Bij een reisgenootplan is het maandbedrag 50 euro en kunt u kosten maken tot 1700 euro voor 2 vliegtickets. Handgeld wordt niet verstrekt. Kosten de twee tickets meer dan 1700 euro dan is het meerdere uw eigen bijdrage (EB).
BKR toetsing en registratie
Cito Care verstrekt u bij een spoedreis een voorschot (lening) voor betaling van uw reis tot de maximum reiskosten. Op grond van de Wet Financieel Toezicht is Cito Care daarom verplicht vooraf bij BKR te toetsen of u een voorschot (nieuwe lening) zal kunnen aflossen. Deze toetsing doet Cito Care telkens bij uw aanvraag, verlenging of herstart van uw deelname aan het Garantieplan én vóór het verstrekken van een voorschot bij een spoedreis. Het nieuwe voorschot wordt geregistreerd bij BKR.
Wachtperiode
De periode tot de aangegeven datum waarin de garantie niet geldt en geen voorschot wordt verstrekt. De wachtperiode is standaard 6 maanden bij overlijden en 12 maanden bij terminale ziekte en voor het handgeld. De wachtperiode voor een reisgenoot is standaard 12 maanden. Cito Care kan afwijken van deze periode. Dit wordt dan nadrukkelijk vermeld in uw garantieplan en op uw claimformulier. Per verwant kan een specifieke wachtperiode gelden. Dit wordt vermeld achter de naam van de verwant in de kolommen 'WpO', 'Wpz' en 'WpH'. Zie de verwantenlijst.
Begunstigde
Degene aan wie uw garantieplansaldo wordt gerestitueerd mocht u zelf heengaan. U kunt maar één begunstigde opgeven.
Borg (stelling)
Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, betaalt u het maandbedrag niet zelf of bent u 80-plusser, dan moet een derde voor u borg staan. De borg is degene die het voorschot voor een spoedreis zal aflossen als u dat zelf niet meer kan. De borg zelf moet de Nederlandse nationaliteit hebben, in Nederland wonen en minstens 25 jaar en niet ouder is dan 65 jaar zijn. Zonder borg wordt er geen voorschot verstrekt, maar mag u het saldo van uw reeds gedane betalingen wel aan de spoedreis besteden.
Eigen bijdrage (EB)
WpO (wachtperiode bij overlijden)
Wachtperiode bij overlijden (standaard 6 maanden). Tot de aangegeven datum geldt de garantie niet en wordt er geen voorschot verstrekt. Bij een spoedreis kunt u alleen uw beschikbare saldo gebruiken. Staat er hier geen datum, dan geldt de datum die in uw garantieplan staat vermeld bij wachtperiode.
WpZ (wachtperiode bij ziekte)
Wachtperiode bij terminale ziekte (standaard 12 maanden). Tot de aangegeven datum geldt de garantie niet en wordt er geen voorschot verstrekt. Bij een spoedreis kunt u alleen uw beschikbare saldo gebruiken. Staat er hier geen datum, dan geldt de datum die in uw garantieplan staat vermeld bij wachtperiode.
WpH (wachtperiode handgeld)
Wachtperiode voor handgeld (standaard 12 maanden). Tot de aangegeven datum wordt er geen handgeld verstrekt. Bij een spoedreis betaalt Cito Care uw reis tot de maximum reiskosten tenzij u een eigen bijdrage heeft. Staat er hier geen datum, dan geldt de datum die in uw garantieplan staat vermeld bij wachtperiode.
HG (handgeld)
Handgeld wordt alleen verstrekt als uw ticketkosten (economy class) plus handgeld samen niet meer bedragen dan de maximum reiskosten.
Handgeld wordt niet verstrekt:
 • als u geen handgeld heeft in uw garantieplan.
 • als bij de verwant vermeld staat: HG = Nee.
 • bij een reis vanuit het buitenland naar Nederland.
 • als u samen reist met een reisgenoot.
EB (eigen bijdrage)
Het bedrag dat u tekort komt en alsnog zelf dient te betalen bij een (spoed)reis. Deze eigen bijdrage staat los van de eigen bijdrage (EB) die per verwant ook geldt. Staat er bij de verwant niets, dan heeft u voor deze verwant geen eigen bijdrage. Staat er 50% of 100% dan heeft u een eigen bijdrage.
Eigen bijdrage (EB)
Een voorbeeld van de eigen bijdrage.
Kost de spoedreis meer dan de maximum reiskosten van uw plan, dan is het meerdere uw eigen bijdrage. Daarnaast geldt voor verwanten vanaf 80 jaar de volgende eigen bijdrage:
 • voor verwanten van 80 tot en met 84 jaar is de eigen bijdrage 50% van het voorschot tot de maximum reiskosten en wordt er geen handgeld verstrekt.
  Komt u bijvoorbeeld € 800 tekort, dan is uw eigen bijdrage € 400. Komt u € 500 tekort, dan is uw eigen bijdrage € 250. Bij een tekort van € 300 is uw eigen bijdrage € 150.
 • Voor verwanten vanaf 85 jaar is de eigen bijdrage 100% en wordt er geen voorschot en geen handgeld verstrekt. Wat u tekort komt moet u zelf bijbetalen. Door toch deze verwanten op te geven mag u uw reeds gedane betalingen wel gebruiken voor de spoedreis, anders gaat de wachtperiode voor al uw verwanten opnieuw in.
Voor verwanten van wie u de geboortedatum niet heeft opgegeven is de eigen bijdrage 100% en wordt er geen voorschot en geen handgeld verstrekt.
Reisdocumenten
Mailen of WhatsAppen op een werkdag uiterlijk 14:30 uur. Ná 14:30 uur wordt uw claim de volgende werkdag afgehandeld. Alle stukken moeten volledig en duidelijk leesbaar zijn.
 1. uw claimformulier. Kan u per mail krijgen voor ondertekening op uw mobiel, tablet of computer.
 2. een foto (kopie) van uw paspoort of NL (EU) ID-kaart. Geen rijbewijs
 3. de nota van het reisbureau.
 4. de verklaring van de arts/ziekenhuis van het overlijden of terminale ziekte van uw verwant.
Cito Care
AFM-vergunning: 12019203.
Het voorschot van Cito Care kost
0% rente!

Toetsing en registratie bij BKR.