Cito Care Garantieplan voor Spoedreizen
Ruim 26 jaar trouwe dienst sinds 1993

Garantieplan: zo werkt het.

Met het garantieplan doet u betalingen voor een spoedreis in geval van overlijden of terminale ziekte van dierbare personen. Vooraf geeft u de namen op van de personen (verwanten) die u dierbaar zijn. Maximaal 14. Deze verwanten mogen overal ter wereld wonen. Ook in Nederland. Voor een spoedreis kunt u kiezen uit één van de volgende garantieplantypen:

Plantype Max. reiskosten*1 Handgeld*2 Maand bedrag Leeftijd*4
Instapplan € 900 Nee € 30,00 21-80+ jaar
Basisplan*2 € 1100 € 300 € 37,50 21-80+ jaar
Extraplan*2 € 1400 € 300 € 37,50 21-65 jaar
Reisgenootplan*3 € 1700 Nee € 50,00 21-65 jaar
*1 De maximum reiskosten (Economy class) bij terminale ziekte zijn: Instapplan € 900. Alle andere plannen € 1100.
*2 De maximum reiskosten (Economy class) zijn inclusief het handgeldbedrag.
*3 Een eigen kind van niet ouder dan 21 jaar mag samen met u of zonder u reizen. Of u reist alleen.
*4 Bent u 80 jaar of ouder, dan dient een derde voor u borg te staan.
*5 Voor verwanten vanaf 80 jaar geldt de eigen bijdrage. Lees de toelichting.

Voor het maandbedrag kunt u 1 tot maximaal 14 verwanten*5 opgeven. Bij een spoedreis wegens overlijden of terminale ziekte van één van deze verwanten, vult Cito Care uw reeds gedane betaling aan tot de maximum reiskosten van uw gekozen plan. De aanvulling die u krijgt is een renteloos voorschot wat u dan gaat aflossen met het zelfde maandbedrag.
Ter verkrijging van een voorschot moet u reeds de Nederlandse nationaliteit hebben (gekregen) en kunnen aantonen.
Is de werkelijke reissom hoger dan de maximum reiskosten van uw plan, dan dient u het meerdere bij te betalen. Dit is uw eigen bijdrage. Lees de toelichting.

Vraag info aan »

Toelichting

Wie mag reizen?
 • U bent deelnemer en alleen u mag gaan reizen. Een ander mag niet in uw plaats reizen.
 • Bij een reisgenootplan mag een eigen kind van niet ouder dan 21 jaar samen met u of zonder u reizen.
 • U mag een derde vanuit het buitenland naar Nederland laten overkomen als de uitvaart van een verwant hier in Nederland zal plaatsvinden.
Handgeld
Bij het BasisPlan en het ExtraPlan krijgt u maximaal 300 euro handgeld voorzover de kosten van de reisbenodigdheden plus het handgeld samen niet meer bedragen uw maximum reiskosten. Bij het InstapPlan, ReisgenootPlan en voor verwanten vanaf 80 jaar wordt er geen handgeld verstrekt.
Wachtperiode
Voor alle verwanten die u nu of later in uw garantieplan opneemt geldt een wachtperiode van 6 maanden. Voor handgeld en een reisgenoot is de wachtperiode 12 maanden. Bij een spoedreis in de wachtperiode wordt geen voorschot en/of handgeld verstrekt. Het bedrag dat u in de wachtperiode tekort komt is dan uw eigen bijdrage en moet u zelf bijbetalen.
Eigen bijdrage
Een voorbeeld van de eigen bijdrage.
Kost de spoedreis meer dan de maximum reiskosten van uw plan, dan is het meerdere uw eigen bijdrage. Daarnaast geldt voor verwanten vanaf 80 jaar de volgende eigen bijdrage:
 • voor verwanten van 80 tot en met 84 jaar is de eigen bijdrage 50% van het voorschot tot de maximum reiskosten en wordt er geen handgeld verstrekt.
  Komt u bijvoorbeeld € 800 tekort, dan is uw eigen bijdrage € 400. Komt u € 500 tekort, dan is uw eigen bijdrage € 250. Bij een tekort van € 300 is uw eigen bijdrage € 150.
 • Voor verwanten vanaf 85 jaar is de eigen bijdrage 100% en wordt er geen voorschot en geen handgeld verstrekt. Wat u tekort komt moet u zelf bijbetalen. Door toch deze verwanten op te geven mag u uw reeds gedane betalingen wel gebruiken voor de spoedreis, anders gaat de wachtperiode voor al uw verwanten opnieuw in.
Voor verwanten van wie u de geboortedatum niet heeft opgegeven is de eigen bijdrage 100% en wordt er geen voorschot en geen handgeld verstrekt.
Minimum leeftijd en borg
Om te kunnen deelnemen aan het Garantieplan moet u minstens 21 jaar oud zijn en in Nederland wonen. U dient de maandelijkse betaling ook zelf te doen. Wordt de betaling gedaan door een derde ten behoeve van u dan dient deze derde voor u borg te staan. Vanaf 80 jaar of zodra u 80 jaar wordt dient een derde voor u borg staat ook al doet u de maandelijkse betaling zelf. De borg moet minstens 25 jaar en niet ouder dan 65 jaar zijn.
Voorbeeld maximum reiskosten
De maximum reiskosten zijn inclusief 300 euro handgeld. Zijn de ticketkosten plus het handgeld samen meer de maximum reiskosten dan is het meerdere uw eigen bijdrage en dient u zelf te betalen.
Voorbeeld bij maximum reiskosten van 1400 euro voor verwanten t/m 79 jaar (ExtraPlan):
 • Ticketkosten 900 euro dan krijgt u nog 300 euro handgeld (niet 500 euro).
 • Ticketkosten 1200 euro dan krijgt u nog 200 euro handgeld.
 • Ticketkosten 1400 euro dan krijgt u geen handgeld. U zit dan al op uw maximum.
 • Ticketkosten 1600 euro dan krijgt u geen handgeld en moet 200 euro zelf betalen.
Voor verwanten vanaf 80 jaar geldt de eigen bijdrage!
U kunt kiezen uit 4 garantieplantypen: Instapplan, Basisplan, Extraplan, Reisgenootplan. Al deze plantypen kunnen door Cito Care worden aangepast. Het plantype wordt dan een AangepastPlan. De maximum reiskosten en de reservering zijn per plantype verschillend. Cito Care kan afwijken van uw keuze.
Bij een AangepastPlan krijgt u één keer een voorschot dat eerst moet zijn afgelost voordat u weer één nieuw voorschot kunt krijgen.
Bij de overige plannen krijgt u twee keer een voorschot die eerst moeten zijn afgelost voordat u weer twee nieuwe voorschotten kunt krijgen.
Het bedrag inclusief eventueel handgeld tot waar Cito Care bij een spoedreis uw garantieplansaldo aanvult met een voorschot. Bij overlijden, bij terminale ziekte, een reis voor een derde of voor een reisgenoot gelden aparte maximum reiskosten. De maximum reiskosten zijn inclusief 300 euro handgeld tenzij deze niet van toepassing is. Lees ook bij Handgeld.
Handgeld wordt alleen verstrekt als uw ticketkosten plus handgeld samen niet meer bedragen dan de maximum reiskosten.
Handgeld wordt niet verstrekt:
 • als u geen handgeld heeft in uw garantieplan.
 • als bij de verwant vermeld staat: HG = Nee.
 • bij een reis vanuit het buitenland naar Nederland.
 • als u samen reist met een reisgenoot.
Bedrag dat u maandelijks betaalt al dan niet per automatische incasso. Dit is ook het bedrag waarmee u een eventueel verkregen voorschot dient af te lossen.
Vergoeding voor deelname aan het garantieplan en garantie van een voorschot bij een spoedreis. Ná elke claim en gelijktijdige voortzetting van uw garantieplan wordt een nieuwe garantiesom met u verrekend.
Aantoonbaar eigen kind van niet ouder dan 21 jaar die samen met u of alleen de (spoed)reis mag maken. Bij vertrek mag het kind niet ouder zijn dan 21 jaar anders is claimen niet mogelijk. Een reisgenoot valt in een ReisgenootPlan. Bij een reisgenootplan is het maandbedrag 50 euro en kunt u kosten maken tot 1700 euro voor 2 vliegtickets. Handgeld wordt niet verstrekt. Kosten de twee tickets meer dan 1700 euro dan is het meerdere uw eigen bijdrage (EB).
De periode tot de aangegeven datum waarin de garantie niet geldt en geen voorschot wordt verstrekt. De wachtperiode is standaard 6 maanden bij overlijden en 12 maanden bij terminale ziekte en voor het handgeld. De wachtperiode voor een reisgenoot is standaard 12 maanden. Cito Care kan afwijken van deze periode. Dit wordt dan nadrukkelijk vermeld in uw garantieplan en op uw claimformulier. Per verwant kan een specifieke wachtperiode gelden. Dit wordt vermeld achter de naam van de verwant in de kolommen 'WpO', 'Wpz' en 'WpH'. Zie de verwantenlijst.
Degene aan wie uw garantieplansaldo wordt gerestitueerd mocht u zelf heengaan. U kunt maar één begunstigde opgeven.
Indien 'Ja' dan verstrekt Cito Care u alleen een voorschot als een derde zich borg voor u heeft gesteld. Bij een spoedreis met een voorschot dient de borg het borgclaimformulier mede te ondertekenen anders wordt er geen voorschot verstrekt.
Een voorbeeld van de eigen bijdrage.
Kost de spoedreis meer dan de maximum reiskosten van uw plan, dan is het meerdere uw eigen bijdrage. Daarnaast geldt voor verwanten vanaf 80 jaar de volgende eigen bijdrage:
 • voor verwanten van 80 tot en met 84 jaar is de eigen bijdrage 50% van het voorschot tot de maximum reiskosten en wordt er geen handgeld verstrekt.
  Komt u bijvoorbeeld € 800 tekort, dan is uw eigen bijdrage € 400. Komt u € 500 tekort, dan is uw eigen bijdrage € 250. Bij een tekort van € 300 is uw eigen bijdrage € 150.
 • Voor verwanten vanaf 85 jaar is de eigen bijdrage 100% en wordt er geen voorschot en geen handgeld verstrekt. Wat u tekort komt moet u zelf bijbetalen. Door toch deze verwanten op te geven mag u uw reeds gedane betalingen wel gebruiken voor de spoedreis, anders gaat de wachtperiode voor al uw verwanten opnieuw in.
Voor verwanten van wie u de geboortedatum niet heeft opgegeven is de eigen bijdrage 100% en wordt er geen voorschot en geen handgeld verstrekt.
Wachtperiode bij overlijden. Tot de aangegeven datum geldt de garantie niet en wordt er geen voorschot verstrekt. Bij een spoedreis kunt u alleen uw beschikbare saldo gebruiken. Staat er hier geen datum, dan geldt de datum die in uw garantieplan staat vermeld bij wachtperiode.
Wachtperiode bij terminale ziekte. Tot de aangegeven datum geldt de garantie niet en wordt er geen voorschot verstrekt. Bij een spoedreis kunt u alleen uw beschikbare saldo gebruiken. Staat er hier geen datum, dan geldt de datum die in uw garantieplan staat vermeld bij wachtperiode.
Wachtperiode voor handgeld. Tot de aangegeven datum wordt er geen handgeld verstrekt. Bij een spoedreis betaalt Cito Care uw reis tot de maximum reiskosten tenzij u een eigen bijdrage heeft. Staat er hier geen datum, dan geldt de datum die in uw garantieplan staat vermeld bij wachtperiode.
Handgeld wordt alleen verstrekt als uw ticketkosten plus handgeld samen niet meer bedragen dan de maximum reiskosten.
Handgeld wordt niet verstrekt:
 • als u geen handgeld heeft in uw garantieplan.
 • als bij de verwant vermeld staat: HG = Nee.
 • bij een reis vanuit het buitenland naar Nederland.
 • als u samen reist met een reisgenoot.
Een voorbeeld van de eigen bijdrage.
Kost de spoedreis meer dan de maximum reiskosten van uw plan, dan is het meerdere uw eigen bijdrage. Daarnaast geldt voor verwanten vanaf 80 jaar de volgende eigen bijdrage:
 • voor verwanten van 80 tot en met 84 jaar is de eigen bijdrage 50% van het voorschot tot de maximum reiskosten en wordt er geen handgeld verstrekt.
  Komt u bijvoorbeeld € 800 tekort, dan is uw eigen bijdrage € 400. Komt u € 500 tekort, dan is uw eigen bijdrage € 250. Bij een tekort van € 300 is uw eigen bijdrage € 150.
 • Voor verwanten vanaf 85 jaar is de eigen bijdrage 100% en wordt er geen voorschot en geen handgeld verstrekt. Wat u tekort komt moet u zelf bijbetalen. Door toch deze verwanten op te geven mag u uw reeds gedane betalingen wel gebruiken voor de spoedreis, anders gaat de wachtperiode voor al uw verwanten opnieuw in.
Voor verwanten van wie u de geboortedatum niet heeft opgegeven is de eigen bijdrage 100% en wordt er geen voorschot en geen handgeld verstrekt.
Bij herstart geldt het volgende:
 • u behoud uw reeds gedane betalingen. (zie Saldo-overzicht)
 • uw gehele achterstand vervalt en hoeft u niet meer te betalen.
 • de maximum reiskosten van uw garantieplan wordt opnieuw vastgesteld.
 • een voorschot voor een spoedreis wordt pas weer verstrekt na afloop van de volgende wachtperiode:
  • voor elke verwant maximaal 6 maanden bij overlijden.
  • voor elke verwant maximaal 12 maanden bij terminale ziekte.
  • voor handgeld maximaal 12 maanden bij overlijden en terminale ziekte.
 • De eigen bijdrage (EB) wordt van toepassing.
 • In de wachtperiode mag u uw saldo wel besteden aan een spoedreis.
 • de algemene voorwaarden van het garantieplan blijven overigens van toepassing.
Bij de betaalregeling geldt het volgende:
 • uw huidige achterstand hoeft u niet meer in één keer te voldoen en vervalt.
 • uw lopende voorschot lost u af met de huidige maandelijkse betaling tenzij Cito Care een ander bedrag met u afspreekt.
 • u dient uw lopende voorschot geheel af te lossen vóórdat u weer in aanmerking kan komen voor een nieuw voorschot.
 • een betaalregeling wordt één keer met u afgesproken.
 • de algemene voorwaarden van het garantieplan blijven overigens van toepassing.
Een voorbeeld van de eigen bijdrage.
Kost de spoedreis meer dan de maximum reiskosten van uw plan, dan is het meerdere uw eigen bijdrage. Daarnaast geldt voor verwanten vanaf 80 jaar de volgende eigen bijdrage:
 • voor verwanten van 80 tot en met 84 jaar is de eigen bijdrage 50% van het voorschot tot de maximum reiskosten en wordt er geen handgeld verstrekt.
  Komt u bijvoorbeeld € 800 tekort, dan is uw eigen bijdrage € 400. Komt u € 500 tekort, dan is uw eigen bijdrage € 250. Bij een tekort van € 300 is uw eigen bijdrage € 150.
 • Voor verwanten vanaf 85 jaar is de eigen bijdrage 100% en wordt er geen voorschot en geen handgeld verstrekt. Wat u tekort komt moet u zelf bijbetalen. Door toch deze verwanten op te geven mag u uw reeds gedane betalingen wel gebruiken voor de spoedreis, anders gaat de wachtperiode voor al uw verwanten opnieuw in.
Voor verwanten van wie u de geboortedatum niet heeft opgegeven is de eigen bijdrage 100% en wordt er geen voorschot en geen handgeld verstrekt.
Geld lenen kost geld!
AFM-vergunning: 12019203.
Het voorschot van Cito Care kost
0% rente!

Toetsing en registratie bij BKR.