Cito Care Garantieplan voor Spoedreizen
Ruim 26 jaar trouwe dienst sinds 1993

Uw nieuwe woonadres opgeven

Heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord, Log in om uw nieuwe adres op te geven.

Vul hieronder uw gegevens in als u niet kunt inloggen.


 
Vul hieronder uw woonadres in. Geen postbus
 
 
 
 
 
 
 
Zie Privacybeleid van Cito Care
X Sluiten X Sluiten

Privacybeleid

Al uw persoonlijke gegevens, schriftelijke en digitale documenten die Cito Care van en namens u verkrijgt bewaart Cito Care digitaal, veilig en ontoegankelijk voor derden in eigen beheer.
Uw gegevens verkrijgt Cito Care als volgt:
1: direct van u per telefoon, per e-mail, schriftelijk of via een formulier op deze website.
2: namens u via een derde per telefoon, per e-mail, schriftelijk of via een formulier op deze website.
Uw gegevens worden door Cito Care bewaard, verwerkt en gebruikt met als doel:
1: u informatie te verzenden, schriftelijk of per e-mail, omtrent de dienstverlening van Cito Care.
2: uw overeenkomst(en) met Cito Care zorgvuldig te kunnen uitvoeren en beheren.
Door verkrijging van uw gegevens verkrijgt Cito Care uw toestemming voor realisering van bovengenoemd doel.

Account
Uw gegevens op deze website zijn opgeslagen op de beveiligde servers van de hosting-provider van Cito Care en zijn te benaderen met een account die u zelf dient aan te maken. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw inloggegevens en voor een veilige internetverbinding. Documenten die Cito Care u per e-mail zendt voor elektronische ondertekening op uw smartphone, tablet of computer worden ook opgeslagen op de beveiligde servers van de elektronische-handtekening-provider. De elektronische handtekening zelf wordt niet opgeslagen.

Derden
Uw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als het wettelijk verplicht is of aan bedrijven bij/via wie u een reis heeft geboekt die door Cito Care wordt betaald. Voordat Cito Care u een voorschot verstrekt wordt u getoetst en geregistreerd bij BKR. Uw gegevens kunnen aan derden worden overgedragen als u in gebreke blijft met de aflossing van het voorschot.

Claim/Reisboeking
Voor de afhandeling van uw claim/reisboeking dient Cito Care de volgende stukken bij voorkeur per e-mail te ontvangen: uw claimformulier, uw kopie identiteitsbewijs, de nota van het reisbureau, de akte van overlijden/ziekte van uw verwant. Verzendt u deze stukken via een derde naar Cito Care, dan is het uw verantwoordelijkheid dat deze derde uw stukken vertrouwelijk behandelt.

Identiteitsbewijs
Bij een claim/reisboeking vraagt Cito Care u ter identificatie en controle van uw nationaliteit een duidelijke (digitale) kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart). De kopie kunt u per e-mail verstrekken. Advies: maak dan uw BSN-nummer onleesbaar. Waar gewenst mag/moet u persoonlijk op kantoor langskomen om u te identificeren.

Elektronische ondertekening
Documenten voor elektronische ondertekening op uw smartphone, tablet of computer zendt Cito Care u via Signaturit.com. De elektronische handtekening van Signaturit voldoet aan de meest recente e-signature wetgeving. In de Europese Unie is dat Richtlijn 1999/93/EG en Verordening (EU) Nr 910/2014.

Inzage en verwijdering gegevens
Op uw verzoek worden uw persoonsgegevens met in achtneming van de wettelijke bewaartermijn verwijderd voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn bewaard. Documenten op de servers van Signaturit worden verwijderd na de wettelijke bewaartermijn.
Wilt weten welke persoonsgegevens Cito Care van u bewaard en verwerkt, stuur dan een mail naar post@citocare.com. U ontvangt dan (bij voorkeur) per e-mail bericht.